Het vaandel of de standaard is het belangrijkste ereteken van een militaire eenheid. Tijdens ceremonies speelt het een centrale rol. Nieuw aangestelde militairen leggen bijvoorbeeld de eed of de belofte af op het ereteken. Hoewel ze hun betekenis als oriëntatiepunt voor de strijdende troepen verloren, bleef de verbindende waarde van vaandels en standaarden behouden.

 

 
 
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9