Het ereblijk werd door Koningin Regentes Emma in 1896 aan het 2e Regiment Vestingartillerie geschonken vanwege het aandeel in de verdediging van de citadel van Antwerpen tijdens de Franse belegering in 1832. De Citadel van Antwerpen werd tijdens de Belgische opstand (1830 - 1832) verdedigd door Nederlandse troepen onder bevel van generaal D.H. Chassé. Na hevige artilleriebeschietingen door Franse troepen aan het eind van een intensieve belegering moest Chassé het garnizoen op 23 december 1832 overgeven. Na een jaar krijgsgevangenschap in Frankrijk keerde hij terug naar Nederland en werd hij aangesteld als commandant van de vesting Breda. Chassé ligt begraven in Ginneken.

De Nederlandse Luchtdoelartillerie is voortgekomen uit de Vestingartillerie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond dit ereblijk in kasteel Doorwerth en is het tijdens de operatie Market Garden (1944) getroffen door diverse kogels en granaatscherven, wat nog duidelijk zichtbaar is. 
 
Na de verhuizing van het Korps Luchtdoelartillerie van Ede naar de voormalige Luchtmachtbasis De Peel is het ereblijk opgenomen in de collectie van de HCGLVD. Het vormt als zodanig het begin van de tijdlijn van de collectie.
 
Ereblijk in de HCGLVD

 

 
 
 
 
 
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9