Deze rubriek geeft een chronologisch overzicht van het berichtenverkeer op het hoogste nivo van Defensie en de minister van Oorlog. Het geeft een goed beeld van de problemen die de Landmachtstaf onderging bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het vliegtuig en de ballonen. Hoewel Nederland neutraal was werd het luchtruim zowel door geallieerden als door Duitse vliegtuigen regelmatig geschonden. Koorsachtig werd gekeken hoe men met de toen beschikbare middellen op luchtdoelen kon schieten. Een belangrijke rol was toen wegggelegd voor de Lnt Maas. Hij was van de vestingartillerie maar kreeg de opdracht uit te vinden hoe men met geweren, mitrailleurs en veld- en vestingkanonnen effectief op luchtdoelen kon schieten. De Stafberichten van 1914 t/m 1918 geven daar een goed beeld van.

De Stafberichten van 1919 t/m 1940 geven de behoefte van de Legerstaf weer om de technieken te verbeteren en om in de ons omringende landen, die al verder in de techniek waren, materiaal aan te schsffen. Naarmate men dichter bij 1940 kwam komt de haast naar voren om zoveel mogelijk materiaal aan te schaffen en alles te beproeven en te verbeteren. Dat geldt ook voor de randapparatuur zoals rekenaars, afstandmeters en zoeklichten. Stellingen werden verkend, onderdelen werden opgericht en op strategische plekken geplaatst.

Om naar het fotoalbum te gaan: Klik hier . . .

Noot 1: Deze rubriek is nog in bewerking!  

Noot 2: Een groot aantal documenten is door 'oudheid' slecht te lezen en sommige handgeschreven documenten moeilijk te lezen. Hulpmiddel is om de grootte van de afbeelding groter te maken.

   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.9.11