Het voormalig Regiment Kustartillerie, waarvan de traditie wordt bewaard door het Korps Luchtdoelartillerie werd op 26 mei 1922 geformeerd uit eenheden van het 4 Regiment Vestingartillerie en uit het hieruit op 1 april 1893 voortgekomen korps Pantserfortartillerie.

Voor de geschiedenis, de bewapening, de locaties de techniek en taktiek kunt u het fotoalbum raadplegen.

Om naar het fotoalbum te gaan, klik hier . . . 

 

   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9