Doelopsporingsmiddelen en vuurleiding

In deze rubriek wordt in twee subrubrieken 'Opsporingsmiddelen en meetapparatuur' en 'Vuurleidingstoestellen' al het materiaal getoond dat bij de luchtdoelartillerie voor dit onderwerp is gebruikt.

1. Opsporing

De maatregelen om doelen op te sporen zijn in de loop der jaren in aantal en omvang toegenomen.

In de beginjaren was doelopsporing op de lokatie van de luchtverdediging met het blote oog het enige middel. Dat werd al snel aangevuld met de kijker (foto 1), luistertoestel (foto 2), en het zoeklicht (foto 3). Ruwweg na de Tweede Wereldoorlog kwam de radar (foto 4). In de latere jaren kwamen de electro/optische opsporingsmiddelen daarbij.

 
Foto 1: Luchtwachtdienst met kijker   Foto 2: Luistertoestel

 

 
Foto 3: Zoeklicht   Foto 4: Radar ANTPS

Om naar het fotoalbum te gaan: klik hier . . . .

Herkennen van luchtdoelen was een kwestie van nationaliteitskenmerken(foto 5), later kwamen daar gedragsherkenning (wat doet het vliegtuig) en elektronische herkenning (Identificatie Vriend of Vijand, IVV) bij.

Foto 5: Nationaliteitskenmerken

 

   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9