Selecteer de taal

VUURLEIDING

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

Onder het begrip vuurleiding vatten we alle maatregelen die kunnen leiden tot het afgeven van gericht vuur.

In hoofdlijnen bestaan er een drietal systematieken:

- vuren met gebruikmaking van optische richtmiddelen(vizieren)

- vuren met gebruikmaking van radar/vuurleidingsapparatuur

- vuren met (zelf)geleide raketsystemen

Afhankelijk van de mate van geavanceerdheid worden in 'rekensystemen' een aantal parameters verwerkt, zoals onder meer:

- doelgegevens (type doel, koers, snelheid)

- herkenning (eigen, neutraal, vijandelijk)

- luchtruimbeheersing (hoe is het gebruik van het luchtruim geregeld)

- regels voor de vuuropening

- meteorologische omstandigheden

- het eigen in te zetten middel (wapen karakteristieken)

- dislokatie van de apparatuur (parallaxgegevens)

- munitiegegevens (schootstafel)

Pdf Document uit de Arma 24 over het vuurleidingstoestel LG 4/5 van Hazemeyer en Hazemeyer Signaal Apparatenfabriek te Hengelo vlak voor het uitbreken van WO II. Klik hier . . .

Foto abums van de gebruikte vuurleidings- en rekentoestellen: Klik hier . . .