Selecteer de taal

RADAR- EN

VUURLEIDINGSAPPARATUUR

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

In de loop der tijd heeft de grondgebondenluchtverdediging diverse radar- en vuurleidingstoestellen in gebruik gehad. In het begin was het opsporings- en vuurleidingselement gescheiden ondergebracht in aparte toestellen. een zogenoemde 'waarschuwingsradar' en een 'vuurleidingstoestel' of 'rekentoestel'.
Met de in gebruikname van de SuperFledermaus waren deze elementen geintegreerd in één toestel.

Voor een overzicht van alle radar- en vuurleidingstoestellen: klik hier . . .