Selecteer de taal

LUCHTWACHTTORENS

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

Een luchtwachttoren was in de jaren '50 en '60 van de 20e eeuw een uitkijkpost die in Nederland door het Korps Luchtwachtdienst werd gebruikt voor het afzoeken van het luchtruim van Nederland naar Russische vliegtuigen in het kader van de Koude Oorlog. De toenmalige radarapparatuur was nog ongeschikt voor snelle, laagvliegende vliegtuigen. De KLD werd opgezet om "door middel van uitkijk- en luisterposten vijandelijke vliegtuigen waar te nemen en aldus gegevens te verstrekken, welke nodig zijn om vijandelijke luchtaanvallen te kunnen bestrijden en de eigen troepen en de burgerbevolking tijdig te kunnen waarschuwen voor naderend luchtgevaar". De dienst was erop gericht om vliegtuigen tot 1500 meter hoogte te kunnen waarnemen. Om deze waarnemingen te kunnen doen werd een netwerk van luchtwachttorens gebouwd.

De luchtwachttorens waren onderdeel van een netwerk van 276 uitkijkposten verspreid over heel Nederland. Er waren 138 posten op bestaande gebouwen, zoals op molens en fabrieken en 138 in de jaren 50 speciaal voor dit doel gebouwde losstaande torens.

Hieronder volgt een lijst van de in de jaren 50 gebouwde luchtwachttorens in Nederland die nu nog aanwezig zijn.

Overzicht locaties nog aanwezige luchtwachttorens in Nederland

Betonnen raatbouwtorens:

Bakstenen torens:

Bron: Wikepedia

Klik voor het fotoalbum hier . . .

Wilt u nog meer informatie over luchtwachttorens bezoek dan deze site: luchtwachttorens