Selecteer de taal

FORTEN

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

In deze rubriek staan verschillende foto's van forten die door eenheden van de grondgebondenluchtverdediging in gebruik zijn geweest. De foto's staan in alfabetische volgorde op plaatsnaam.

Een fort is gewoonlijk voorzien van een combinatie van murenpalissadeswallengrachten en torens. Het is per definitie een zelfstandig, gesloten, aan alle kanten verdedigbaar militair bouwwerk. Een fort kan ook bestaan uit meerdere met elkaar verbonden versterkingen zoals bunkers of kazematten. Een voorbeeld daarvan is het Fort Eben-Emael dat opgebouwd is uit 17 onderling verbonden versterkingen.
In een fort verbleven slechts militairen, geen burgerbevolking. Indien dit wel zo was, spreekt men van een vesting.

Forten kunnen ook ringvormig rondom een stad worden aangelegd. Voorbeelden daarvan zijn de Stelling van Amsterdam, de Stelling van Antwerpen en de Fortengordel rond Luik. Men spreekt in dat geval van een fortengordel.

Het woord fort komt van het Latijnse woord fortis (sterk). Het woord fortificatie is een afleiding van fort.

Bron: Wikipedia

Klik voor het fotoalbum hier . . .

Er zijn verschillende soorten fortificaties zoals vestingenstellingen en schansen.

Mocht u geinteresseerd zijn in nog meer forten raadpleeg dan de volgende link: forten