Korpskalender 1995-2005

1995

 

01 jan 105 Luabt onder bevel van 25 Afdlua
11 Paluabt onder bevel van 41 Lichte Brigade, maar blijft gelegerd te Ede
52 Paluabt onder bevel van 52 Mechbrig

 
06 mrt De Minister van Defensie, Dr. J. Voorhoeve, brengt een bezoek aan het OCLua te Ede
 
01 mei Opheffing 101 Luchtdoelartilleriegroep
 
18 mei 13 Paluabt onder bevel van 13 Mechbrig, maar blijft gelegerd te Ede
 
01 aug Reorganisatie en omvorming 11 Paluabt (van dienstplichtigen naar BBT-ers)
 
30 okt Nagenoeg alle luchtdoelartilleristen zijn aanwezig in Oksbøl (Denemarken) om het live schieten met Stingers mee te maken. Van de 16 verschoten Stingers zijn er 15 een treffer.
 

1996
26 apr Lkol A. Oskam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
 
15 jun 11 Brigpaluabt neemt deel aan de oefening VICTORIA in Tsjechië van 15 t/m 28 juni
 

1997
01 mrt Het OCLua wordt samen met het OCVbdd, de SMID en de SGLS ondergebracht in het OCEDE, en heet voortaan School Luchtdoelartillerie
Aooi B.N.J. Oostveen Korpsadjudant

 
01 apr 13 Brigpaluabt neemt deel aan de oefening RHINO-DRAWSKO op het oefenterrein Drawsko Pomorskie in Polen van 1 t/m 20 april
 
12 aug 13 Brigpaluabt neemt deel aan oefening RHINO-RETURN op het oefenterrein SALISBURY PLAINS te Engeland van 12 t/m 29 augustus
 
13 nov Circa 50 man van 42 Paluabt nemen deel aan de Partnership for Peace-oefening PROMETHEUS-97 in Griekenland van 13 t/m 25 november
 

1998
26 mei Eerste eenheid van 50 man, afkomstig van 105 Luchtdoelartilleriebatterij, vertrekt als Crowd & Riot Control Detachement naar Bosnië, in het kader van de SFOR-missie
 

1999
31 mei 13 Brigadepantserluchtdoelartilleriebatterij vertrekt o.l.v. maj W.J. Hein naar Cyprus als 1(NL) VN Compagnie UNFICYP (3)
 
01 jul Mobilisabel stellen van 42 Pantserluchtdoelartilleriebatterij onder gelijktijdige paraatstelling van 12 Brigadepantserluchtdoelartilleriebatterij, deel uitmakend van 43 Gemechaniseerde Brigade
 
07 dec Terugkeer van 13 Brigadepantserluchtdoelartilleriebatterij uit Cyprus
 

2000
13 jan Medaille-uitreiking aan UNFICYP 3 in de Arnhemse Eusebiuskerk
 
31 mei 11 Brigadepantserluchtdoelartilleriebatterij vertrekt o.l.v. maj R. Tieken naar Cyprus als 1(NL) VN Compagnie UNFICYP (5)
 
07 mei 12 Brigadepantserluchtdoelartilleriebatterij vertrekt o.l.v. maj G. Kruitwagen naar Cyprus als 1(NL) VN Compagnie UNFICYP (6)
 

2001
11 jan Medaille-uitreiking aan UNFICYP 5 in de Arnhemse Eusebiuskerk
 
16 feb Aooi H.C. Lucardie wordt aangesteld als Korpsadjudant van het Korps Luchtdoelartillerie
 
29 apr Experimentele versie van een luchtdoelartilleriesite op internet gelanceerd
 
XX jul Medaille-uitreiking aan UNFICYP 6 in de Reehorst te Ede
 
30 okt www.luchtdoelartillerie.nl gelanceerd
 

2002
02 feb 11 Brigpaluabt levert een van de detachementen voor de ere-afzetting bij het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima
 
11 apr Eerste "Korpsdiner Luchtdoelartillerie" te Ede wordt groot succes

Het DMP A-document aangaande de infra voor de Peel is door de Tweede Kamer "voor kennisgeving" aangenomen. De Politiek stemt in met de verhuizing van de Luchtdoelartillerie naar de Peel.

 
05 mei Aan het defilé ter ere van de 57e viering van de bevrijding van het Duitse bezetting te Wageningen, loopt voor de eerste maal een detachement van de Luchtdoelartillerie mee. Het betreft in desert gevechtspak gestoken veteranen van UNFICYP-uitzendingen.
 
07 jun De kanonnier der tweede klasse C. Vastenouw ingedeeld bij 105 Luchtdoelartilleriebatterij, registratienummer 83.10.29.098, wordt als laatste luchtdoelartillerist op het Korpsplein te Ede beedigd op de schabrak
 
12 aug Kan Perdigoa van 12 Brigpaluabt overleden te JAJCE (Bosnie)
 
24 sep Uitreiking Vaandel aan het Korps Luchtdoelartillerie door Koningin Beatrix te 't Harde
 
04 okt De eerste op het Vaandel van het Korps Luchtdoelartillerie beëdigde is W.A.C. Heinze van het 105 Luabt
 
31 okt De Bevelhebber Landstrijdkrachten, lgen M.L.M. Urlings, reikt voor het front van het Korps Luchtdoelartillerie de legpenning van de BLS in zilver uit aan aooi R. Gúnthardt
 

2003
24 apr Lkol A.H.B. le Congé Korpscommandant
 
29 apr Aooi S.L. Kerkhof van de School Luchtdoelartillerie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden
 
30 jun Minister H. Kamp maakt bekend dat de PRTL Cheetah binnen enkele jaren zal worden afgestoten
 
17 dec Laatste schot 105 Luabt, en daarmee ook van de 40L70

Tevens ceremonie ter gelegenheid van de opheffing van 105, 115 en 125 Luchtdoelartilleriebatterij

 

2004
01 jan Opheffing 105 Luabt (paraat), 115 en 125 Luabt (mobilisabel)
Onderbevelstelling van 11, 12 en 13 Brigpaluabt bij 25 Afdlua

 
05 jan Aooi C. Hop voor de 2e maal benoemd tot Korpsadjudant van het Korps Luchtdoelartillerie.
 
31 mrt De laatste militair van het nadet van 105 Luchtdoelartilleriebatterij verlaat de Genm Kootkazerne te Garderen
 
06 apr De voorzitter van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht geeft toestemming aan 13 Paluabt to het voeren van de naam "YPENBURG"
 
24 sep Symbolisch laatste schot met Cheetah afgevuurd. De Korpscommandant, lkol A.H.B. le Conge, fungeert als richter en C-luask, lkol D.A.A. Fiege, als veiligheidsonderofficier
 
27 okt Laatste schot Cheetah op Botgat met de KU-80-40 door wmrs tit van Zanten en Saat
 

2005
01 jan Opheffing van School Luchtdoelartillerie en 25 Afdeling Luchtdoelartillerie en gelijktijdige oprichting (voor de tweede maal in de geschiedenis van de Luchtdoelartillerie) van het Commando Luchtdoelartillerie.
Opheffing Luchtdoelartillerie schietkamp te Den Helder.
Opheffing 42 en 52 Pantserluchtdoelartilleriebatterij (mobilisabel)
Opheffing mobilisabele pantserluchtdoelartilleriepelotons van 11, 12 en 13 Pantserluchtdoelartilleriebatterij.

 
14 jan Oprichting van het JADC op Luchtmachtbasis de Peel door Brigade-generaal van den Broek en Commodore Eikelboom.
 

Terug naar de korpskalender: Klik hier . . . 

   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9