Training.Voor de training van de vuurleidingscrews in elektronische oorlogsvoering beschikte een NIKE-groep over de T1-simulator. Dit was een mobiele trailer die aan de BCT en RCT werd gekoppeld en periodiek ieder squadron aandeed. Met de T1 kon, zonder gebruik van de radars, een luchtbeeld worden gesimuleerd met maximaal zes doelen in combinatie met vele vormen van elektronische en mechanische storing op de radars. De T1 simuleerde ook missiles zodat vijandelijke doelen onderschept konden worden. Op de LA van de nucleaire squadrons was een nucleair trainingsmissile aanwezig. Op dit missile werden alle handelingen beoefend die benodigd waren voor het prepareren van nucleaire missiles voor inzet.

 

Verplaatsingen. Het NIKE-systeem was verplaatsbaar maar niet tactisch mobiel. Afbouw, transport en opbouw van de logge en zware systeemcomponenten was dermate tijdrovend en personeelsintensief dat een verplaatsing onder gevechtsomstandigheden niet opportuun was en werd daarom ook niet werd beoefend. Het NIKE-systeem beschikte niet over systeem-gebonden voertuigen, behalve een dieplader om missiles te vervoeren. Het NIKE-systeem vereiste een goed geprepareerde, verharde locatie en het uitlijnen van de systeemcomponenten stelde uitermate hoge eisen aan de nauwkeurigheid: de tolerantie was 0,5 mil[1] (ca. 0,03º). Iedere afwijking bij het uitlijnen resulteerde in een grotere 'miss distance' bij de onderschepping.

 

Modificaties. Het NIKE-systeem is een aantal malen gemodificeerd. De voornaamste modificaties waren:

  • Invoering TRR (1965). Door toevoeging van deze radar verbeterde de resistentie tegen elektronische storing.
  • Invoering nucleaire warheads (vanaf 1966)
  • Invoering Anti-Tactical Ballistic Capability (ATBM) capaciteit (1967). Alleen bij 118Sq ingevoerd, samen met de HIPAR. Hiermee verkreeg dit squadron een beperkte capaciteit  TBMs te onderscheppen. De capaciteit werd in 1978 weer uitgefaseerd.
  • Surface-to-Air Missile Capability(SAMCAP) modificatie (1974/75): gedeeltelijke digitalisering van radars en computer.
  • Invoering HIPAR bij alle resterende squadrons (1980).
  • NIKE Support Plan(NSP) modificatie (1980/83): digitalisering van de radars en invoering digitale computer, verbeteringen aan launchers en missiles.
Wapensystemen GGW's <<< NIKE << NIKE werking <

 

Link naar foto's NIKE Ajax en NIKE Hercules


Bronnen:

 [1]360º = 6400 mils; 1mil is de breedtehoek tussen twee punten op één meter uit elkaar gezien vanaf een afstand van 1000 meter ofwel 0.05625º

   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9