Personeel.
 
Rond 1970 waren ca. 5000 militairen en burgers geplaatst bij één van de GGWs, dat was ongeveer 20% van de personele omvang van de Koninklijke Luchtmacht. Het personeel was relatief jong, Nederlof geeft een gemiddelde leeftijd bij een HAWK-squadron van 27-28 jaar aan, bij een NIKE-squadron lag die iets hoger. Een ruwe schatting is dat sinds 1959 minimaal 20.000 militairen en burgers bij een geleide wapen onderdeel geplaatst zijn geweest. Velen van hen waren dienstplichtigen. Van veel personeel zijn contemporaine foto's bewaard gebleven.
 
Voor zover zij geïdentificeerd konden worden zijn zij opgenomen in het fotoalbum.
In het fotoalbum zijn ook groepsfoto's opgenomen.
 
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9