2e GROEP GELEIDE WAPENS

Link naar foto's 2GGW

De 2e Groep Geleide Wapens (2GGW) werd op 8 april 1963 opgericht te Fort Bliss onder commando van Luitenant-kolonel de Boer. Het personeel dat voorbestemd was voor 2GGW was zojuist voor opleiding in de USA gearriveerd en stond op het punt te beginnen aan hun Package and Firing Training. Hierbij moest het personeel het in de diverse cursussen geleerde nu in geïntegreerde oefeningen in de praktijk uitvoeren. Deze oefeningen behelsde de assemblage van de missiles, controleren van de apparatuur, uitvoeren van onderhoud, uitvoeren van drills en het beoefenen van gesimuleerde onderscheppingen. Als de resultaten de Amerikaanse instructeurs tot tevredenheid stemden, werd de training afgesloten met het daadwerkelijk afvuren van meerdere missiles op de McGregor-range nabij Fort Bliss.

De oprichting van 2GGW was bijna niet doorgegaan omdat de inzet van de Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea een onverwacht beslag legden op 's lands financiën. Tevens bestond er een groot personeelsgebrek, vooral bij het technisch personeel. Er werd overwogen slechts twee squadrons te activeren die dan bij 1GGW zouden worden ingedeeld. Onder druk van de VS kwam het toch tot de oprichting van een complete groep. In juli 1963 waren de opleidingen in de USA voltooid en keerde het personeel terug naar Nederland. In dezelfde maand werd een kwartiermakerscommando uitgestuurd naar Schöppingen, de toekomstige standplaats van het groepscommando. Vanaf maart 1963 werd de apparatuur geleverd. De eerste operationele locatie te Schöppingen (voor het A-Sq, het latere 220Sq) werd in mei 1964 in gebruik genomen, gevolgd door de locatie Erle (voor het B-Sq, het latere 221Sq) in februari 1965.

Met de bouw van de locatie Nordhorn voor het 222Sq (het eerdere C-Sq) kon pas in 1968 worden begonnen. 222Sq was tot de ingebruikname van deze locatie gestationeerd op de Vliegbasis Twenthe en daarmee het enige NIKE-squadron dat ooit op Nederlands grondgebied was gestationeerd. Het squadron was echter al sinds eind 1967 op non-actief gesteld. Het personeel was wel al woonachtig in en rond Nordhorn, zodat het dagelijks naar Nederland moest pendelen. In februari 1970 was de site te Nordhorn gereed en per 31 maart was 222Sq actief vanaf Nordhorn, zij het als 222 'Vlucht' onder bevel van het 223Sq te Rheine. Eerst op 7 juli 1971 werd 222Sq een zelfstandig NIKE-squadron. Het vierde squadron van 2GGW werd op 13 oktober 1966 overgenomen van 1GGW. Het betrof hier het 223Sq te Rheine. Het Groepsoperatiecentrum (GOC) van 2GGW werd gecoloceerd met het 220Sq te Schöppingen.

Vanaf 1967 werd een deel van de missiles van 220, 221 en 223Sq van een nucleaire lading  voorzien. Hiervoor moest o.a. de personele sterkte van deze squadrons flink worden uitgebreid met bewakingspersoneel. De twee lanceersecties waar de nucleaire missiles zich bevonden werden voorzien van een extra omheining, wachttorens en toegangscontrole.

De navolgende jaren werden gekenmerkt door veel oefeningen, (NAVO-geleide) evaluaties, oefenalarmeringen en het met vallen en opstaan onder de knie krijgen van het operationele luchtverdedigingshandwerk. Een jaarlijks hoogtepunt vormde de Annual Service Practice (ASP) die tot en met 1967 in de USA plaatsvond, daarna op de NATO Missile Firing Installation (NAMFI) te Kreta. Hierbij werd het squadron geëvalueerd op het uitvoeren van checks & drills en het daadwerkelijk afvuren van een missile. Ook aan het opleiden van nieuw personeel moest veel aandacht worden besteed. Die opleidingen vonden vanaf 1964 plaats bij de Luchtmacht Elektronische en Technische School (LETS). 2GGW beschikte gedurende haar bestaan uitsluitend over NIKE Hercules missiles. Ieder squadron was voorzien van 23 missiles.

De Defensienota die medio 1974 verscheen had ingrijpende gevolgen voor de GGWs. Voor 1 en 2GGW had deze nota tot gevolg dat deze GGWs in 1975 werden opgeheven. Van de vier squadrons van beide GGWs werden ieder twee ontbonden. De vier resterende squadrons (118, 120, 220 en 223Sq) werden ondergebracht in de nieuw op te richten 12GGW die haar hoofdkwartier te Hesepe kreeg. Op 15 mei 1975 vond de activeringsceremonie van 12GGW plaats, nadat daags daarvoor 2GGW, 221 en 222Sq waren ontbonden. Vooruitlopend op de overgang naar 12GGW was 223Sq vlak voor Kerst 1974 gedenucleariseerd.

Commandanten 2GGW

Rang Naam van tot
LtKol F. de Boer 8 apr 1963 11 nov 1967
Kol K.W. Woudenberg 11 nov 1967 19 jan 1970
Kol M.G. Geschiere 19 jan 1970 12 aug 1971
Kol W. Kasteleijn 12 aug 1971 29 mrt 1973
Kol R.A. Hengsdijk 29 mrt 1973 1 mrt 1975
LtKol J.M. Petersen 1 mrt 1975 15 mei 1975


Link
 naar foto's 2GGW


Geraadpleegde bronnen:

  • R. Nederlof: Blazing Skies (2002), Sectie Luchtmachthistorie/Sdu,  ISBN 90 12 09678 2
  • Q. van der Vegt: Take-off (2013), Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Boom, ISBN 9789461055705
  • P.E. van Loo, S. Maaskant, D. Starink en Q. van der Vegt: Verenigd op de grond, daadkrachtig in de lucht (2017), Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Boom, ISBN 9789089537027
  • Dagboeken 2GGW (NIMH)
 
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9